Силабуси навчальних дисциплін

Нормативний блок ОП

Силабус Історія та культура Ураїни

Силабус Українська мова

Силабус Економічна теорія

Силабус Макроекономiка i мiкроекономiка 

Силабус Економіка підприємства

Силабус Основи наукових дослiджень

Силабус Стратегія підприємства

Силабус Світова економіка

Силабус Економіка праці та інноваційна діяльність.

Силабус Основи менеджменту і маркетингу

Силабус Соцiологiя

Силабус Іноземна мова

Силабус Філософія

Силабус Фінанси, гроші та кредит

Силабус Менеджмент досягнення результату

Силабус Маркетинг послуг

Силабус Облік та статистика.

Силабус Маркетингові дослідження та комунікації

Силабус Інформаційно-комунікаційні технології

Силабус Управління і планування підприємства

Силабус Аналiз i оцiнювання ризикiв

Силабус Організація виробництва

Силабус Охорона праці

Вибірковий блок ОП

Силабус Економічний аналіз

Силабус Історія економіки та економічної думки

Силабус Економiка

Силабус Економіко-математичні моделі

Силабус Стандартизацiя i сертифiкацiя товарiв i послуг

Силабус Iнвестування

Силабус Товарознавство

Силабус Міжнародний маркетинг

Силабус Страхування

Силабус Аудит

Силабус Управлiння рекламними проектами

Силабус Цiноутворення.

Силабус Iнформацiйний бiзнес

Силабус Маркетинговий аналiз

Силабус Міжнародні економічні відносини

Силабус Реклама в системi маркетингу