Робоча програма навчальних дисциплін

Робоча програма Історія та культура Ураїни

Робоча програма Українська мова

Робоча програма Економічна теорія

Робоча програма Макроекономiка i мiкроекономiка 

Робоча програма Економіка підприємства

Робоча програма Основи наукових дослiджень

Робоча прогама Стратегія підприємства

Робоча програма Світова економіка

Робоча програма Економіка праці та інноваційна діяльність.

Робоча програма Основи менеджменту і маркетингу

Робоча програма Соцiологiя

Робоча програма Іноземна мова

Робоча програма Філософія

Робоча програма Фінанси, гроші та кредит

Робоча програма Менеджмент досягнення результату

Робоча програма Маркетинг послуг

Робоча програма Облік і статистика.

Робоча програма Маркетингові дослідження та комунікації

Рабоча програма Інформаційно-комунікаційні технології

Робоча програма Управління і планування підприємства

Робоча програма Аналiз i оцiнювання ризикiв

Робоча програма Організація виробництва

Рабоча програма Охорона праці

Робоча програма Економічний аналіз

Робоча програма Історія економіки та економічної думки

Робоча програма Економiка

Робоча програма Економіко-математичні моделі

Робоча програма Стандартизацiя i сертифiкацiя товарiв i послуг

Робоча програма Iнвестування

Робоча програма Товарознавство

Робоча програма Міжнародний маркетинг

Робоча програма Страхування

Робоча програма Аудит

Робоча програма Управлiння рекламними проектами

Робоча програма Цiноутворення.

Робоча програма Iнформацiйний бiзнес

Робоча програма Маркетинговий аналiз

Робоча програма Міжнародні економічні відносини

Робоча програма Реклама в системi маркетингу