Без категорії

Category

Учасники тренінгів розвинуть управлінські компетентності через поглиблення розуміння природи лідерства та цілеспрямований розвиток практичних навичок лідерства, сформують розуміння ролі та місця комунікацій у системі управління.  Тести, ділові ігри та різні вправи нададуть можливість слухачам придбати вміння розпізнавати стилі лідерства за окремими ознаками, будувати профіль лідера, використовувати навички лідерства для розв’язання проблемних і конфліктних ситуацій, налагоджувати...
Read More