Кафедра управління та адміністрування запрошує на науково-освітні тренінги “Діловий менеджмент”

Учасники тренінгів розвинуть управлінські компетентності через поглиблення розуміння природи лідерства та цілеспрямований розвиток практичних навичок лідерства, сформують розуміння ролі та місця комунікацій у системі управління.

 Тести, ділові ігри та різні вправи нададуть можливість слухачам придбати вміння розпізнавати стилі лідерства за окремими ознаками, будувати профіль лідера, використовувати навички лідерства для розв’язання проблемних і конфліктних ситуацій, налагоджувати міжособистісні контакти для досягнення групової мети.Всі бажаючи зможуть опанувати ключові техніки та інструменти, що роблять комунікації ефективними, визначать принципи роботи невербальної комунікації, роль і значення вербального спілкування та комунікативного впливу на реципієнта.

Leave a Reply